Hem

Välkommen till Springbreeze Quality Assurance

- It's all about quality

Springbreeze Quality Assurance är ett företag som arbetar med verksamhetsstyrning inom kvalitet och miljö. Vi hjälper andra företag genom revisioner och konsultering på plats med ständig förbättring som grund.

 

De standarder för ledningssystem vi jobbar med är:

  • Kvalitet - ISO 9001:2015
  • Miljö - ISO 14001:2015
  • Arbetsmiljö - OHSAS 18001:2007
  • Vägtrafiksäkerhet - ISO 39001:2012
  • Omsorg för äldre inom hemtjänst och äldreboende - SS 872500:2015. (www.q4care.se)

 

Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder.

Vart är ni på väg?

Mål, uppföljning, styrning

0701-470 480 info@sqa.se