Tjänster

Våra tjänster

 

Målsättning i praktiken

Interna

revisioner

Externa revisioner

Framtagande av ledningssystem

 

Interna revisioner

Vi utför er internrevision eller coachar och är extra stöd till era egna interna revisorer.

(Förstapartsrevision)

Vid en internrevision följer man upp hur väl verksamhetens verklighet stämmer överens med standarderns krav och den egna dokumentationen, man tittar också på hur organisationen har kontroll på processerna i sin verksamhet. ISO-standarderna har krav på att genomföra interna revisioner, samtidigt som man inte får revidera sitt eget område (t ex får inte en miljöchef revidera ISO 14001) vilket gör att en del företag köper in tjänsten. Då får man dessutom ett par nya ögon som kan se processer och förbättringsmöjligheter från ett nytt håll.

 

Externa revisioner

I samarbete med ackrediterade certifieringsorgan genomför vi externa revisoner hos företag.

(Tredjepartsrevision)

 

Framtagande av ledningssystem

Tillsammans jobbar vi fram ert nya ledningssystem med SQA som projektledare. Eller om ni har ett befintligt ledningssystem och behöver hjälp med uppgradering av det för att uppfylla nya standarden.

 

Målsättning i praktiken

Vet ni vart ert företag är på väg?

Tillsammans sitter vi ner och sätter upp lämpliga mål för att vässa strategin och nå era visioner.

Hitta de ledande målen som gör att ni kan styra verksamheten med hjälp av delmål och en gemensam bild av vart ni vill nå.

0701-470 480 info@sqa.se